Arhiiv

Autor:

Üksinda koos

3. detsember, 2012 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Sherry Turkle on teaduse ja tehnoloogia sotsiaaluuringute professor MITs ning psühholoog. Selle asemel, et küsida, mida tehnoloogia meie jaoks teeb, keskendub ta sellele, mida see meiega teeb ning tema 2011. aastal ilmunud raamatust, Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, võib lugeda viimase veerandsajandi tehnoloogilise arengu varjukülgedest. Mitmed tehnoloogia [...]

Kategooriad: Kriitika, Teadus, Uudisteos Sildid:

Unustamise voorused digiajastul

31. juuli, 2012 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Üldiselt on unustamine olnud norm ja mäletamine erand. Põhjused on muuhulgas majanduslikud: mäletamine on unustamisest kulukam, nõudes nii erilist oskusteavet (nt kirjaoskust või mälutehnikaid) kui ka materjale informatsiooni talletamiseks ja loomulikult aega teabe inskribeerimiseks. Üldine kirjaoskus, hariduse laialdasem kättesaadavus ja tehnoloogilised uuendused on aegamööda muutnud mäletamise ja unustamise vahekorda. Tänu tehnoloogiale on informatsiooni säilitamise kulud [...]

Kategooriad: Kriitika, Teadus, Uudisteos Sildid:

Tõest ja jamast

20. juuni, 2012 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Harry G. Frankfurt (snd 1929) on Ameerika moraali- ja vaimufilosoof. Ta avaldas 1986. aastal essee „On Bullshit“ – selle pealkiri võiks eesti keelde tõlgituna olla „Jamast“ –, milles piiritles teooria jamast. Tekst trükiti esialgsel kujul ära ka Frankfurti 1988. aastal avaldatud kogumikus „The Importance of What We Care About: Philosophical Essays“. Laiendatud kujul ilmus essee [...]

Kategooriad: Filosoofia, Kriitika Sildid:

Ebamugavad läkitused džunglist

5. märts, 2012 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Järgnevalt kavatsen kirjutada ühest raamatust, milleni jõudsin tänu sellest inspiratsiooni ammutanud filmidele. Selleks raamatuks on Dispatches (1977), New Journalism’i musternäide, mille autor, Michael Herr, oli ajakirja Esquire korrespondent Vietnami sõjas ajavahemikul 1967–1969. Herr oli kaasstsenaristiks filmidele Full Metal Jacket (1987) ja Apocalypse Now (1979). Olgu ennetavalt veel öeldud, et sõjaajalugu, -filmid ja -raamatud ei kuulu [...]

Kategooriad: Ajalugu, Kriitika, Mälestused Sildid:

Kui informatsioon uputab

6. jaanuar, 2012 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Infoühiskond, infotehnoloogia ja paljud teised mõistet ’informatsioon’ sisaldavad sõnad on meie argipäeva lahutamatuks osaks, kuid mis on informatsioon kui selline ja kuidas on see sääraseks kujunenud? James Gleicki raamat „The Information: A History, A Theory, A Flood“ (2011) püüabki kaardistada mõiste ajalugu erinevate kommunikatsioonivahendite taustal. Selleks eelistab autor valdavalt väikese mõõtkavaga sündmusi suurtele ja rohkelt [...]

Kategooriad: Kriitika, Teadus, Uudisteos Sildid:

Racter, jutustavad programmid ja küborgautorid

5. november, 2011 Oliver Laas Kommentaarid välja lülitatud

Raamat, millest järgnevalt kirjutan kuulub tõenäoliselt teoste hulka, mille kohta võib öelda, et nende aluseks olev idee on teosest endast huvitavam. Seega ei ole järgneva näol tegemist lugemissoovitusega, vaid pigem ühe kirjutamise ja autorsuse valla perifeeriasse kuuluva nähtuse tutvustusega neile, kes ei pruugi sellest veel teada.
Jutuks tulev raamat on Racteri The Policeman’s Beard is Half [...]

Kategooriad: Kirjandusteooria, Kriitika Sildid: